bronşit

Bronşit

Bronşit, akciğerlere giriş yapan ve solunum yollarını meydana getiren bronş ve bronşiyellerin iç kısımlarında koruyucu bir mukoza tabakasının inflamasyonu olarak adlandırılır. Mikrobik ya da mikrobik olmayan iltihaplanmalara neden olur. Vücutta normal şartlarda bronşların iç kısmında yer alan mukozayı temizleyen bir sistem bulunur. Bu sistem sayesinde solunum yoluna giriş yapmaya çalışan yabancı maddeler uzaklaştırılır. Böylece mikrobik olan ya da olmayan ajanlar sistem sayesinde engellenerek iltihaplanma ortaya çıkmasının önüne geçilmiş olur.

Bronşit Nedenleri Nelerdir?

Bronşit genel olarak üst solunum yollarında oluşan enfeksiyonlar ve meydana gelen bu enfeksiyonların zamanında tedavi edilmesi sonrasında görülür. Oluşan enfeksiyonlar mikrobiyal ya da viral kaynaklı olabilir. Bunun yanında kirli hava ya da alerjik durumlara bağlı olarak da enfeksiyon oluşumu gözlenebilir. Diğer yandan bronşite neden olan bazı durumlar ise aşağıdaki gibidir;

  • Enfeksiyon hastalıkları
  • Çeşitli kimyasal ajanların solunması
  • Kronik solunum rahatsızlıkları
  • Sigara ya da buna benzer tütün ürünlerinin kullanımı
  • Tütün dumanına çok fazla maruz kalınması

Bronşit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bronşit tedavisinde öncelikle bronşlarda inflamasyona sebebiyet veren faktörlerin belirlenmesi gerekir. Bu faktörler belirlenmeden tedavi aşamasına geçilmesi iyileşmeye katkıda bulunamayacağı gibi floranın bozulmasına da neden olabilir. Bu yüzden ilk olarak hastalardan balgam ve sürüntü örnekleri alınır ve incelenir. Bu şekilde bronşite neden olan etkenler tam olarak belirlenir ve buna göre bir ilaç tedavisine başlanır.

Tedavi aşamasında bol sıvı alımı ve istirahat oldukça önemlidir. Bronşların aşırı duyarlı bir hale gelmesi sonucunda bazı hastaların astım ilaçları kullanması gerekebilir. Hastada astım söz konusu olmasa dahi bu yola başvurulabilir. Ayrıca şiddetli bronşit durumlarında solunum sıkıntısı çok fazla olduğu için bronkodilatör ilaçlardan yararlanılır. Bu ilaçlar bronşları genişleterek solunumun rahatlamasını sağlar.

Diğer yandan astım ya da alerjinin olduğu durumlarda hastalara kortikosteroid veya antihistaminik ilaçlar verilir. KOAH şeklinde kronik hastalığı olan kişiler için de bronşit ve semptomatik tedavilere ek hastalığa neden olan faktörlere uygun olarak bilinçli bir tedavi uygulanır. Tedavi süreci uzman hekim tarafından periyodik olarak takip edilir. Tabi bunun yanında hastaların hekim tavsiyelerine eksiksiz bir şekilde uyması büyük bir önem arz eder.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *