Homeopati doğal bir tedavi yöntemidir ve Alman hekim Samuel Hahnemann tarafından 1796 yılında geliştirilmiştir. Dönemin tedavi yöntemlerini ve metotlarını doğru bulmayan Hahnemann, bu nedenle alternatif bir yöntem olarak homeopatiyi ortaya çıkarmıştır. Ayrıca 200 yılı aşkındır dünyanın hemen her bölgesinde uygulanan bir yöntemdir. Hatta bunların yanı sıra ilaç tedavisi sonrasında çok sık tercih edilen ikinci bir tedavi şeklidir.

Homeopati Nedir?

Homeopati alternatif tıp yöntemleri arasında yer alan doğal tedavi şekli olarak tanımlanır. Son yıllarda giderek popüler hale gelen bu uygulama, Hahnemann tarafından geliştirilen bir tedavi yaklaşımı olma özelliği taşır. Hahnemann bu tedavi yaklaşımı için “benzeri benzerle tedavi et” sloganını ortaya atmıştır. Bu sloganın tam olarak nereden çıktığı ve neden söylendiği konusunda yeterli bir bilgi bulunmuyor. Ancak geçmişten günümüze kadar uygulana doğal bir tedavi olduğunu da söylemek mümkün.

Diğer yandan Hahnemann tarafından ortaya atılan “benzeri benzerle tedavi et” prensibinin Hipokrat’tan bu yana bilindiğini belirtmek doğru olur. Ancak Hahnemann bu prensibi sistematize ederek tedavi aşamalarında daha kullanıl bir hale getirmeyi başarmıştır.

Homeopati Nasıl Uygulanır?

Homeopati tedavisi sırasında kullanılan maddeler tamamıyla doğaldır. Bunlar arasında doğadaki bitkiler, hayvanlar, mineraller ve bazen de zehirler tedavi sırasında kullanılır. Bu maddelerin yüksek dozda verilmesi ile hastalık oluşturan bulguları ele alınır. Ayrıca bu maddeleri almadan bu bulguları gösteren hastalara ise maddelerin oldukça düşük dozları verilir. Benzerin benzeri tedavisi tam olarak burada devreye girer ve hastanın kısa sürede iyileşmesi sağlanır.

Genel olarak düşük dozlarla ifade edilen potensler, hastaya verilen maddenin aktive edilmiş hali olarak karşımıza çıkar. Ayrıca verilen doz kimyasal analizlerde dahi tespit edilemeyecek şekilde azaltışmış olur. Bunların yanı sıra homeopati bütünsel bir tedavi yaklaşımıdır. Yani hasta tek bir rahatsızlıktan dolayı bu tedaviyi almak istediğinde bile eğer farklı bir bölgesinde sorun varsa ve hatta bundan haberi yoksa, homeopati ile bu rahatsızlığı da şifa bulur. Dolayısı ile iyileşme sadece başvurulan hastalık için değil diğer hastalıklar için de geçerli olur.

Homeopati Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Homeopati ile iyileşme sonrasında hasta yaşamına daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde devam eder. Buna karşın ilaç tedavisi olarak adlandırılan allopatik tedavilerde ise tam tersi bir mantık işler. Allopatik tedavilerde sadece şikayetler göz önüne alınır ve bu şikayetleri önlemek için anti tedaviler gerçekleştirilir. Yapılan bu tedavi şekli ile hastanın kısa sürede iyileşmesi mümkün olur. Ancak allopatik tedaviler nedeniyle bütüncül sistem daha fazla hasar görür ve hasta bundan sonraki hayatına daha sıkıntılı bir şekilde devam eder. Hatta bu durum ilerleyen zamanlarda daha ciddi sorunların öne çıkmasına neden olur.

Homeopati tedavi yaklaşımında ise durum tam tersidir. Bütüncül bir tedavi şekli uygulanan bu tedavi yaklaşımında hastanın genel sistemine zarar verilmesinin önüne geçer. Ayrıca tek bir rahatsızlık üzerine eğilim gösterilmemesi ve bütüncül bir tedavi yaklaşımında bulunulması da aynı şekilde homeopatinin avantajları arasında yer alır.

Homeopati Hakkında Merak Edilenler

Homeopati, son yıllarda çok fazla dikkat çeken bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıksa da ABD ve İngiltere gibi ülkelerde homepatik ürünlerin üzerinde çeşitli uyarı ibareleri koyulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu uyarının tam içeriği klasik bilimsel tedavi yöntemleri ya da modern tıbbi yöntemler ile etkinliği kesinlikle kanıtlananmış geleneksel bir tedavi olduğudur.

Diğer yandan homeopati tedavi yaklaşımına inanmanın büyüye de inanma anlamına geldiğini ileri süren uzman hekimlerin olduğunu da söylemek doğru olur. Ayrıca ABD’de homeopatik ilaçlar üzerine çalışmalar yapan bir firmanın mahkemeye verildiğini ve firmanın büyük bir ceza almamak için karşı tarafa 5 milyon dolar vermeyi ve ilaçlar üzerine “Hiçbir İşe Yaramıyor” ibaresini koymayı kabul ettiğini de eklemek gerekir.

 

Homeopati her ne kadar doğal bir tedavi yaklaşımı olarak görülse de bilimsel olarak kanıtlanmış etkilerinin olmadığını belirtmek doğru olur. Bu yüzden henüz alternatif bir tıp yaklaşımı olarak adlandırılma konusunda dahi çeşitli sıkıntılar yaşadığının bilinmesinde fayda vardır.