multilsikleroz

Multipl Skleroz

Multipl skleroz (MS), bağışıklık sisteminin bozulması sonucu beyin ve omurilikte plaka oluşumu ile ortaya çıkan kronik bir sinir sistemi hastalığıdır. Dünyada 3 milyon, Türkiye’de ise 35 bin kişinin Multipl sklerozdan etkilendiği bilinmektedir. Ataklar halinde gelişmekte, uygun tedavi ve periyodik takiple kontrol altında tutulabilmektedir.

Multipl Skleroz (MS) Hastalığı Nedir?

Santral sinir sisteminin yangısal bir hastalığı olan MS; hareketlerde aksama, kas güçsüzlüğü, dengesizlik, kısmi felç, konuşma ve görme bozukluğu gibi birçok belirti ile ortaya çıkıyor. Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülüyor. Santral sinir sistemindeki beyaz madde yapılarının hastalanması ile ortaya çıkıyor. Beyaz madde, bu sistemin kendi içinde ve vücudun diğer sistemleri arasında iletişimi sağlayan sinir lifleridir.

MS hastalığı olanlarda beyaz madde üzerinde plak ve lezyon olarak tanımlanan hasarlı alanlar bulunur. Sinirleri çevreleyen miyelin maddesi azalır. Ataklar değişken olup tahmin edilemez.

Multipli Skleroz Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

MS hastalığına yol açan faktörleri tespit etmek için birçok teoriler ortaya atılmasına ve tüm bu teoriler sorgulanmasına rağmen kesin olarak saptanmış bir neden bulunamamıştır. Bazı araştırmacılara göre henüz belirlenememiş olan bir virüs MS hastalığına neden oluyor. Bu virüs çocuklukta veya gençlik döneminde vücuda giriyor, 5-15 yıl herhangi bir belirti vermeden vücutta kalıyor. Sonra bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkarak ataklar haline gelişiyor.

Multipli Skleroz Hastalığının Belirtileri

Merkezi sinir sisteminin etkilendiği bölgeye göre farklı belirtiler gözlemlenir. Halsizlik, uyuşma, karıncalanma, denge bozukluğu, görme ve konuşma bozukluğu, kol ve bacaklarda sertlik, titreme, güçsüzlük, idrar yapamama veya idrar kaçırma, erkeklerde cinsel güçsüzlük gibi belirtilerin bir veya birkaçı görülebilir. İlk belirtiler birkaç günde ortaya çıkar. Başlangıçta tam düzelme gözlemlendiği gibi düzelmelerin olmadığı durumlar da söz konusudur.

Multipli Skleroz (MS) Hastalığının Tedavisi

Multipl Skleroz hastalığının belirtilere göre planlanan tedavi, atakları önleme tedavisi ve atak tedavisi olarak 3 tip tedavisi vardır. Hasta ataklarına ve hastalığın şiddetine göre çok çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Atakların erken dönemde kontrol altına alınması olası bir hasarı engellemede önem arz ediyor.

MS’i tamamen iyileştirecek herhangi bir tedavi henüz bulunmamış olsa da, hastalığın daha kötüye gitmesine engel olacak ve alevlenmeleri yatıştıracak ilaç tedavileri ile hastanın yaşam kalitesi korunmuş oluyor.