Young doctor giving helping hands for elderly woman

Parkinson

Parkinson, beyinde dopamin üreten hücrelerin bozulması veya hücre kaybı sonucu beden hareketlerinin kontrolünün bozulduğu bir hastalıktır. Bir beyin hastalığı olan Parkinson, 60 yaş üzeri kişilerde görülen kronik ve ilerleyen bir hastalıktır.

Parkinson Nedenleri

Beyin sapında dopamin üretiminden sorumlu bir bölge bulunur. Bu bölgede yaşanan hücre kaybı nedeni ile dopamin salımı azalmaya başlar. Hasta hareketleri ile ilgili sorunlara neden olmanın yanında yorgunluk, depresyon, bilişsel fonksiyonlarda azalma, kilo kaybı, davranış bozukluğu, anksiyete, ağrı, uyku anormallikleri ve görme bozukluğu gibi sorunlara da neden olabilir. Parkinson risk faktörleri şunlardır;

  • Kafa travması
  • İlerleyen yaş
  • Ailede Parkinson öyküsü
  • Obezite
  • Beyaz ırk
  • Demir ve magnezin yüksek miktarda alınması
  • Hayvansal gıdalar
  • Tarım ilaçları
  • Çiftlik veya kuyu suyu kullanımı, kırsal yaşam

Parkinson Belirtileri

Yavaş ilerleyen bir beyin hastalığı olan Parkinson, hareket sisteminde aksaklıkla başlar. Mimikler azalır, konuşma monotonlaşır veya bozulur. Gövde hafif öne eğilir, hareketler yavaşlar, titreme başlar ve kollarda ağrı ile süregelen bir hareket kısıtlığı başlar. Hastalık sinsi bir şekilde seyrettiğinden, şikâyetler depresyon veya eklem hastalıkları ile ilişkilendirilir. Hatta hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasından 4-6 yıl öncesinde hastaya yanlış tanı konulabilir.

En sık görülen başlangıç belirtisi, dinlenme sırasında tek el ve parmaklarda titremenin görülmesidir. Titremenin olduğu tarafta yürüyüşe kol salımı eşlik edemez. Nadir olarak ayaklarda, çenede ve dilde de titreme başlayabilir. Titremenin olmadığı ilk belirtiler hareketlerde yavaşlamadır.

Parkinson Evreleri

Birinci Evre: Yaşam kalitesini etkilemeyen tek taraflı belirti ve bulguların görüldüğü evredir. Mimiklerde, duruş ve yürüyüşte görülen bozulmalar sadece hasta yakınları tarafından fark edilir.

İkinci Evre: Tek taraflı yaşanan belirtiler duruş ve yürüyüşün etkilendiği bu evrede iki tarafta da görülmeye başlar.

Üçüncü Evre: Hareketlerde yavaşlama, denge ve işlev bozukluğu ve düşme görülür.

Dördüncü Evre: Hasta zor yürür. Yardımsız ve tek başına yaşayamaz.

Beşinci Evre: Hasta yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşamını sürdürür.

Parkinson Tedavisi

Beyin hastalıkları arasında tedaviye oldukça iyi yanıt vermektedir. Erken dönemde hastalığın ilerleyişi yavaşlatılabilir. Tedavi yöntemleri farklı olup uzmanlar tarafından hasta takip edilir. Dopamin üretiminin ilaçla dengelenmesi, egzersiz, fizyoterapi ve son yıllarda uygulanmaya başlanan beyin pili kullanımı tedaviler arasındadır.